ผศ.นวกาล สิรารุจานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ UB Fellows 2022-23 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 – 5 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในเครือ United Board ซึ่งในครั้งนี้ได้ไปที่ International Christian University-ICU รวมถึงได้ไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับมหาวิทยาลัยที่มี MoU กับ ทางม.พายัพ ได้แก่ Sophia University Meisei University และ Tsukuba Asia Welfare College