ผศ.นวกาล สิรารุจานนท์ อ.วรุตม์ เกาศล และ อ.Mike Meallem เป็นตัวแทนจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมงานสัมมนาทางด้านการศึกษา ในหัวข้อ Recovery in International Student Mobility, Digitalization in Higher Education, International Student Support ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2566