เวลา

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

14.45 – 15.00 น.

 

กล่าววัตถุประสงค์ของการจัด โครงการพัฒนาบุคลากรชาวไทยสู่ความเป็นสากล
 (Full moon)


นางสาวอาภาณ์ แซ่หู 

15.00 – 15.10

ผู้เรียนภาษาจีนแนะนำตัว เป็นภาษาจีน +
ร้องเพลง สวัสดี – หนี่ห่าว

ชั้นเรียนภาษาจีนรุ่น1

 

15.10 – 15.20

ให้ความรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์

นักศึกษาสาขาภาษาไทย
(น้องหวัง)

เล่นเกมส์ – ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์

ผู้ร่วมงาน 3-5 คน
(มีรางวัลให้)

15.20 – 15.30

การแสดงกู่เจิง

น้องอีวันเจรีน่า ชาวอเมริกัน

 

15.30 – 15.40

โชว์การเขียนพู่กันจีน

อ.เดวิด  โกว

ประกาศผลการแข่งขันพู่กันจีน

ผู้ร่วมงาน 3-5 คน
(มีรางวัลให้)


15.40 – 15.50

ร้องเพลง月亮代表我的心
(พระจันทร์แทนใจฉัน)

ชั้นเรียนภาษาจีนรุ่น 1 +
วงค์ดนตรีไทย

บรรเลงเพลง

วงค์ดนตรีไทย

15.50 – 15.55

ร้องเพลง 但愿人长久
(ขอให้มีชีวิตยืนยาว)

นางสาวอาภาณ์ แซ่หู 

15.55 – 16.00

ตอบแบบสอบถาม (ออนไลน์)

นางสาวอาภาณ์ แซ่หู 

                 หมายเหตุ : รายการและเวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม